Модел 630 предлага удобствата на тоталната система на комфорт с възможност за повдигане както на главата, така и на краката.


Размер, см Цена Размер, см Цена
72/190 161 72/200 161
82/190 161 82/200 161
90/190 165 90/200 165
100/190 182 100/200 182
114/190 196 114/200  196
120/190 196 120/200 196
140/190 322 140/200 322
144/190 322 144/200 322
160/190 335 160/200 335
 164/190 335 164/200 335
180/190 351 180/200 351
200/200 381
Рамка 630 Total Comfort