Описание
Модел 620 предлага допълнителния комфорт на механизма за повдигане на глава

Размер, см Цена Размер, см Цена
72/190 128 72/200 128
82/190 128 82/200 128
90/190 132 90/200 132
100/190 149 100/200 149
114/190 163 114/200  163
120/190 163 120/200 163
140/190 251 140/200 251
144/190 251 144/200 251
160/190 264 160/200 264
 164/190 264 164/200 264
180/190 280 180/200 280
200/200 310
Рамка 620 Total Comfort

Notice: Undefined property: OTW_Shortcode_Html_Editor::$init_in_front in /home/tanyaca/public_html/mebeli-spanehris/wp-content/plugins/content-manager-light/include/otw_components/otw_shortcode/shortcodes/otw_shortcode_html_editor.class.php on line 39