Вземане на размери
Посещение на място и вземане на размери.
Проектиране
Изготвяне на 2D или 3D проект.
Транспортиране
Транспорт се извършва след предварителна уговорка.
Монтаж
Монтажа и разносната дейност се определят след извършен оглед.